Archiwum 2013/2014

16 czerwca 2014 roku w naszej szkole odbył się drugi etap gminnego konkursu kulturowo-językowego ‘ A Visit to English Speaking Countries’. Opiekunami konkursu były p. G. Bałek i p. K. Piotrowska. Konkurs miał na celu wyłonienie talentów w dziedzinie kreatywności, zastosowania technik komputerowych i znajomości języka angielskiego. Do pierwszego etapu zgłosiło się 55 uczestników różnych szkół. Po formalnej ocenie prac pod względem estetyki, ilości i jakości informacji, poprawności i dostosowania języka względem wieku, kreatywności i oryginalności prac, jury wybrało 12 laureatów prac plastycznych (plakat / mapa krajoznawcza) oraz 21 laureatów prezentacji multimedialnych.

4 czerwca 2014r w Gimnazjum w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu obchodziliśmy Dzień Europejski. Najpierw, o godzinie 9: 00 po krótkim wprowadzeniu przez p. Monikę Czaplę rozpoczął się konkurs Wiedzy o Europie, w którym uczestniczyło aż 31 osób. Naczelne motto konkursu to „Europejczyk – człowiek świadomy swoich praw” Celem tego konkursu było propagowanie wiedzy nt. praw człowieka, organizacji zajmujących się tą problematyką, nie zbrakło zagadnień dotyczących geografii i wiedzy o społeczeństwie, a obejmujących swym zakresem Unię Europejską. Zwycięzcami tej części zostali: 1 miejsce Dawid Skóbel kl.3A , 2 miejsce Marcin Kowalczyk kl.3B, 3 miejsce Alicja Kojs kl.3A

13 maja bieżącego roku w czytelni Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu odbył się Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Albus, zorganizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 15 uczniów gimnazjum, którzy rozwiązywali test wyboru dostosowany do danego poziomu edukacyjnego. Najlepszym wśród naszych uczniów okazał się Marcin Kowalczyk z kl III b. Marcin nagrodzony został dyplomem wyróżnienia, natomiast pozostali otrzymali dyplomy uznania.

 

Monika Czapla

W dniach od 26 do 31 maja odbyła się szkolna wycieczka nad morze. Wzięli w niej udział uczniowie klas drugich i trzecich. Autokar wyjechał ze szkolnego parkingu o dwudziestej pierwszej. Podróż trwała całą noc.

Konkurs odbył się 29 kwietnia 2014r. we wtorek o godz.9.00.

Jury w składzie: Stanisław Bukowski, JózezSzaflarski, JózefaKolbrecka, Władysława Wacławiak oceniało siedem drużyn z gimnazjów gminy Czarny Dunajec.

Prosimy o zgłaszanie do sekretariatu udziału w programie Wyprawka szkolna– dofinansowanie podręczników szkolnych.

Wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

 

Wyprawka Szkolna 2014 - informacja MEN

Zobacz tabelę

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych 

Projekt Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" 

 

W dniu 9 maja 2014 roku w Gimnazjum w Czarnym Dunajcu odbyło się szkolenie pt.: „trwały i zrównoważony rozwój obszarów górskich”. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu FACCE JPI: „Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności". Szczegółowa ocena ryzyka restytucji gospodarki pasterskiej w Karpatach w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego”.

Już po raz drugi uczniowie szkoły podstawowej w Czarnym Dunajcu mieli możliwość uczestniczyć w lekcji online z uczniami z Ukrainy. Pierwsze spotkanie odbyło się dnia 3 marca, w związku z 200 rocznicą urodzin ukraińskiego poety Tarasa Szewczenko. Kolejna lekcja miała miejsce dnia 28 maja 2014 r. a jej celem była prezentacja zabytków Lwowa i Krakowa. Z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi połączyliśmy się o godzinie 8:50. Lekcja obserwowana była przez zaproszonych specjalnie na tę okazję ukraińskich gości, między innymi: konsula od spraw Polonii, kilku dziennikarzy, dyrekcję szkoły.               

Są osoby, którym słowo „kwiczoł” kojarzy się wyłącznie z sympatycznym zbójnikiem od Janosika. Ale nie będzie to opowieść o tej postaci, tylko o jednym z ptaków drozdowatych.

W ostatnim czasie w naszej szkole odbywają się coraz nowsze i ciekawsze dni związane z kulturą świata. Takim dniem nie dawno był „Dzień europejski”. Całe to wydarzenie odbyło się 15.05.2014r. na drugiej i trzeciej lekcji.

W dniu 21 maja 2014r w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu odbyły się zawody w piłce niżej szkół podstawowych powiatu nowotarskiego.

następne >>
Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a