Szkoła > Grono Pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE

LP

IMIĘ I NAZWISKO

PRZEDMIOT

1. 

mgr Ewa Bielak

Edukacja wczesnoszkolna

2. 

mgr Aneta Bura- Świerczek

Edukacja wczesnoszkolna

3. 

mgr Alina Lach

Edukacja wczesnoszkolna

4. 

mgr Maria Michalik

Edukacja wczesnoszkolna

5. 

mgr Beata Piekarczyk- Gal

Edukacja wczesnoszkolna

6. 

mgr Barbara Holla

Edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel na zastępstwie

7. 

lic. Joanna Stercuła

Edukacja przedszkolna

8. 

mgr Teresa Domin

Język polski, Wychowanie do życia w rodzinie, Wicedyrektor

9. 

mgr Urszula Kubik

Język polski

10. 

mgr Agnieszka Paniak

Język polski

11. 

mgr Agata Rokicka

Język polski

12. 

mgr Danuta Antolak

Język polski, Historia

13. 

mgr Gabriela Bałek

Język angielski

14. 

mgr Angelika Bartoszek

Język angielski

15. 

Justyna Harbut

Język angielski, nauczyciel na zastępstwie

16 

mgr Katarzyna Piotrowska

Język angielski

 17.

mgr Danuta Rafacz

Język niemiecki

18. 

mgr Zofia Kierkowska

Muzyka, Plastyka

19. 

mgr Maria Zawadzka

Nauczyciel świetlicy, .Logopeda

20. 

mgr Marek Skupień

Historia

21. 

mgr Małgorzata Stopka- Studencka

Historia, WOS

22. 

mgr Halina Mitoraj

Nauczyciel świetlicy

23. 

mgr Teresa Rozmus

Geografia, Przyroda

24. 

mgr Marta Kucharska- Żądło

Biologia, Chemia

25. 

mgr Agata Klimowska

Chemia

26. 

mgr Halina Kowalik

Fizyka, Technika, Doradztwo zawodowe

27. 

lic. Małgorzata Broda

Psycholog

28. 

mgr Krystyna Kopeć

Matematyka

29. 

mgr Ewa Palenik

Matematyka

30 

lic. Krystyna Morawa

Informatyka

31 

mgr Wincenty Antolak

Wychowanie fizyczne

32. 

mgr Dorota Piegat-Porschke

Wychowanie fizyczne

33. 

mgr Maciej Rapacz

Wychowanie fizyczne

34. 

mgr Krzysztof Udziela

Wychowanie fizyczne

35. 

mgr Piotr Podwyszyński(ksiądz)

Religia

36. 

mgr Michał Paruch (ksiądz)

Religia

37. 

mgr Elżbieta Sikora (siostra)

Religia

38. 

mgr Barbara Zastawnik

Religia, Wychowanie do życia w rodzinie

39. 

mgr Urszula Sadowska- Bujak

Nauczyciel bibliotekarz

40. 

mgr Zofia Polaczek-Pondel

Pedagog, Logopeda

41 

mgr Grażyna Obrochta

Edukacja wczesnoszkolna, Terapia pedagogiczna

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a