PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W CZARNYM DUNAJCU

l.p.

Nazwisko i imię

Stanowisko

OBSŁUGA

1.

Bielska Ilona

Asystent romski

2.

Czech Maria

Sprzątaczka

3.

Czyszczoń Stanisław

Palacz, konserwator

4.

Dzielawa Katarzyna

Sprzątaczka

5.

Głowacz Grzegorz

Konserwator

6.

Gogolak Ewa

Sprzątaczka

     
7.

Kantor Zofia

Sprzątaczka

8.

Toczek Monika

Sprzątaczka

9.

Banaś Maria

Sprzątaczka

10.

Szczurek-Kurcz Katarzyna

Sprzątaczka

11.

Czyszczoń Beata

Sprzątaczka

12.

Palenik Andrzej

Opiekun dzieci i zieleni

13.

Pierchlak Dominika

Sprzątaczka

14.

Zastawnik Bartłomiej

Woźny

15.

Czyszczoń Mirosław

Obsługa lodowiska

ADMINISTRACJA

     
1.

Machaj Maria

Sekretarz

2.

Szuba Danuta

Sekretarz

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a