Szkoła > Historia szkoły

Patent z roku 1787 zobowiązywał do budowy i utrzymania szkół gminę, dziedzica i proboszcza. Wójtowie i przysiężni wsi wchodzących w skład nowotarskich dóbr kameralnych zebrani w Nowym Targu 5 września 1789 roku uchwalili założyć szkoły we wsiach: Szaflary, Białka, Czarny Dunajec i Klikuszowa. Wszyscy zobowiązali się do rocznej daniny pieniężnej w wysokości 109 30 gr.

W listopadzie 1870 roku Rada Gminna powołała na nauczyciela w nowo utworzonej szkole trywialnej Adama Kusionowicza. Zyskał on aprobatę dzieci, rodziców i władz Czarnego Dunajca.

W roku 1873 działa już w Czarnym Dunajcu Rada Szkolna Miejscowa. 24 listopada tego roku wniosła podanie do RSO o dodatkowego nauczyciela dla miejscowej szkoły ludowej.

W Czarnym Dunajcu uczyło w tamtym czasie sześciu nauczycieli: Wincenty Bieroński, który miał pełne kwalifikacje nauczycielskie i był rzeczywistym kierownikiem szkoły. Uczyli ponadto: Barbara Mrdaček, rzeczywista nauczycielka starsza, Michał Fiedor, tymczasowy nauczyciel oraz dwie nauczycielki nadetatowe: Wanda Leszczyńska i Eugenia Abrahamówna. W roku 1902 nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika, nowym nauczycielem kierującym został Franciszek Kozdraś. Nauczycielem religii był w zasadzie proboszcz i dziekan ks. Leopold Brosig, lecz zastępowali go wikariusze – ks. Wojciech Knapik i ks. Józef Kozik.

Pięcioklasowej szkole mieszanej, podlegającej Radzie Szkolnej Okręgowej w Nowym Targu w roku 1926 podniesiono stopień organizacyjny i stała się ona szkołą siedmioklasową.

Szkoła powszechna w Czarnym Dunajcu zaraz po kampanii 1939 roku została uruchomiona, jednak po zorganizowaniu okupacyjnej administracji, objęła ona swymi poczynaniami także i politykę szkolną. Szkoła powszechna w Czarnym Dunajcu pracowała przy dość zróżnicowanej, w poszczególnych miesiącach, frekwencji uczniów. Szykany objęły nauczycieli. Na przełomie lat 1940 – 1941, podobnie jak inni nauczyciele z Podhala, zostali zmuszeni do złożenia przysięgi na wierność okupantowi.

Po okupacji hitlerowskiej, kierownictwo szkoły w Czarnym Dunajcu objął Jan Podolski. Współpracownikami byli państwo: Podolska, Studentowicz, Ślimakowa, Wałęga, Dyrdzińska, Lachowie, Kazimiera Burłan, Łasiowa, Chylińska i Ciszkowa.

Po 1989 roku dyrektorami zostają:

  • Maria Lenart (1989 – 1991),
  • Stanisław Hnatik (1991 – 1993),
  • Iwona Kosakowska (1993 – 1999),
  • Adam Chlebek (1999 – 2001),
  • Bogusława Bobrowska (2001 – 2006),
  • Ewa Palenik (2006 - 2022),
    • w roku szkolnym 2020/2021 p. o. dyrektora była p. Joanna Kowalik
  • Teresa Domin (2022 - obecnie)

Gimnazjum w Czarnym Dunajcu powstało, jak większość polskich szkół tego typu, w 1999 roku. Początkowo tworzyło wraz ze szkołą podstawową Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum. Od roku szkolnego 2001/2002 do 2011/2012 placówki te funkcjonowały oddzielnie. Od 1 września 2012, na podstawie uchwały Rady Gminy, ponownie obie szkoły tworzą Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Obecnie nasza szkoła mieści się w pięknym i nowoczesnym budynku przy ulicy Jana Pawła II.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a