MATERIAŁY I ZADANIA DO SAMODZIELNEJ PRACY W DOMU NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOLE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "ZADANIA I MATERIAŁY" 

Konkursy 2014/2015

W lutym i marcu bieżącego roku kilku wzięło udział w konkursie multimedialnym „Przyjaciel lasu”.

Konkurs odbył się we wtorek w dniu 10 czerwca 2014 na lekcjach matematyki.

W konkursie wzięło udział 146 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Konkurs polegał na rozwiązaniu 11 zadań matematyczno- logicznych oraz 2 krzyżówek matematycznych.

Od października 2013r do czerwca 2014r w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum trwał konkurs fotograficzno- plastyczny „Cztery pory roku w obiektywie i na obrazie”. Głównymi celami tego przedsięwzięcia było uwrażliwianie młodzieży na piękno otaczającej przyrody, uświadomienie uczniom, jaką rolę pełni przyroda w życiu człowieka, pokazanie młodzieży, że ciekawe obiekty są dziedzictwem przyrodniczym i niezbędna jest ich ochrona, rozwijanie umiejętności samodzielnego prowadzenia obserwacji przyrodniczych, kształtowanie umiejętności fotograficznych i artystycznych, kształtowanie umiejętności edytowania zdjęć przy użyciu różnych programów do obróbki grafiki, wyrabianie poczucia estetyki. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie naszego zespołu. Podzielony był na cztery edycje. Wyniki edycji jesień i zima zostały ogłoszone w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody. Edycja wiosenna i letnia została podsumowana w czasie Festynu Rodzinnego, wtedy też nagrodzono uczestników.

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a