Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września (poniedziałek) godz. 900

Msza św. w kościele, następnie przejście do szkoły (hala sportowa), później krótkie spotkania w klasach.

Uczniowie z Wróblówki zostaną dowiezieni bezpośrednio pod kościół (na pierwszym przystanku – za Chracą - gimbus będzie o 845) 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU

 

 

 1. Łyżwy wypożyczane są za opłatą określoną w aktualnym cenniku.
 2. Łyżwy wypożyczane są na godzinę.
 3. Łyżwy wypożycza się na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem ( np. legitymacja studencka, prawo jazdy paszport) lub po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł za parę łyżew.
 4. Na jeden dokument można wypożyczyć maksymalnie 2 pary łyżew.
 5. Wypożyczenie łyżew rozpoczyna się z chwilą uiszczenia opłaty.
 6. Oczyszczone łyżwy należy oddać do okienka.
 7. Łyżew nie należy przetrzymywać podczas przerwy technicznej.
 8. W wypożyczonych łyżwach należy chodzić tylko po gumach.
 9. Zabrania się chodzenia w wypożyczonych łyżwach po betonie, chodniku oraz innym niezabezpieczonym gumami  podłożu.
 10. Osoba chodząca po niezabezpieczonym gumami podłożu w wypożyczonych łyżwach zobowiązana jest do pokrycia kosztów ostrzenia łyżew ( zgodnie z aktualnym cennikiem).
 11. Wypożyczalnia nie odpowiada za źle dobrany rozmiar łyżew.
 12. Wszelkie uszkodzenia łyżew należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi wypożyczalni.
 13. Za wypożyczony sprzęt odpowiada osoba wypożyczająca.
 14. Ostrzenie łyżew „od ręki” odbywa się wyłącznie po obsłużeniu klientów wypożyczających łyżwy.

Klauzula informacyjna dla osób wypożyczających sprzęt na Lodowisku w Czarnym Dunajcu

1.Szanowna Pani/Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest „Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu”, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 144, 34-470 Czarny Dunajec, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: zs@czarny-dunajec.pl lub telefonując pod numer: (18) 26 573 23. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Mateusza Latoszek pisząc na adres: iod.latoszek@gmail.com lub telefonując pod numer: 579 513 297.

2.Twoje dane przetwarzane są w celu wypożyczania sprzętu sportowego. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy. Twoje dane przetwarzane są na podstawie art. 6 pkt.1 lit. b RODO.

3.Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższego celu. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4.Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5.Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji powyższego celu.

6.Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7.W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a