Bezpieczeństwo w internecie

Zarządzenie Nr 12/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu

z dnia 9 lutego 2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia szkolnych zasad bezpieczeństwa w Internecie

 

§ 1

 

Ogólne zasady korzystania z Internetu w SP w Czarnym Dunajcu:

 1. Uczniowie w czasie przerw mają prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych.
 2. Podczas lekcji korzystanie z telefonów komórkowych możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela.
 3. Nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów bez ich wiedzy i zgody.
 4. Podczas korzystania z Internetu należy pamiętać o Netykiecie. Szanujemy innych użytkowników.

Bezpieczeństwo dotyczące danych osobistych:

 1. Nie podawaj niepotrzebnych danych na portalach społecznościowych np. na facebooku.
 2. Zabezpiecz swój profil tak, aby tylko znajomi mogli oglądać Twoje posty i zdjęcia.
 3. Nie umieszczaj niestosownych zdjęć  na swoim profilu społecznościowym.
 4. Nie udostępniaj przypadkowo poznanym osobom w sieci swojego numeru telefonu, nazwiska, adresu.

Bezpieczeństwo dotyczące poczty elektronicznej:

 1. Nigdy nie podawaj osobom trzecim swojego hasła. Postaraj się, aby to, które posiadasz było wystarczająco mocne. Siłę hasła możesz sprawdzić np. na stronie internetowej „How secure is my password?”
 2. Nigdy nie otwieraj załączników w podejrzanych mailach.
 3. Nie przesyłaj pocztą elektroniczną informacji dotyczących danych finansowych, haseł.
 4. Ignoruj wszystkie wiadomości typu”Wygrałeś…Wejdź na stronę…”.
 5. Po skończonej pracy wyloguj się z poczty.

Bezpieczeństwo dotyczące przeglądania stron internetowych:

 1. Stosuj oprogramowanie antywirusowe.
 2. Unikaj nieznanych  i podejrzanych stron internetowych.
 3. Nie pozwalaj na zapamiętywanie przez przeglądarkę swoich haseł.
 4. Sprawdzaj wiarygodność informacji z Internetu. Pamiętaj, że istnieją strony, na których znajdują się nieprawdziwe informacje.
 5. Korzystaj z treści odpowiednich do Twojego wieku.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a