COVID19 - procedury

w sprawie wprowadzenia podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny w zakresie funkcjonowania Szkoły Podstawowej w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu związanej z narażeniem na zakażenie wirusem SARS-COV-2 i wystąpieniem choroby COVID-19

w sprawie wprowadzenia podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny w zakresie funkcjonowania Szkoły Podstawowej w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Szkole Podstawowej związanej  z narażeniem na zakażenie wirusem SARS-COV-2 i wystąpieniem choroby COVID-19

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a