Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września (poniedziałek) godz. 900

Msza św. w kościele, następnie przejście do szkoły (hala sportowa), później krótkie spotkania w klasach.

Uczniowie z Wróblówki zostaną dowiezieni bezpośrednio pod kościół (na pierwszym przystanku – za Chracą - gimbus będzie o 845) 

Jesteś tutaj: Dla uczniów / >Konkursy / Konkursy 2014/2015 / REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „Anioły z mojej wyobraźni”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „Anioły z mojej wyobraźni”

§ 1

Cele Konkursu

 

Celem konkursu jest:

 

 1. Zaprezentowanie własnych wyobrażeń o postaciach Aniołów
 1. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży
 1. Rozwijanie wyobraźni u dzieci

      4. Uwrażliwienie na duchowe aspekty życia

 § 2

Organizator Konkursu

 

 1. Organizatorem Konkursu Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu
 2. Partnerzy: Parafia Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu

 

§ 3

Założenia organizacyjne

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

1) 6 - 9 lat- szkoła podstawowa- nauczanie wczesnoszkolne

2) 10 - 12 lat- szkoła podstawowa- klasy IV-VI

3) 13 - 16 lat – gimnazjum- klasy I-III

 1. Prace mogą być wykonane w następujących kategoriach plastycznych:
 • Kategoria I : Malarstwo i rysunek
 • Kategoria II: Rzeźba
 • Kategoria III: Technika dowolna

 

Format prac plastycznych jest dowolny. Każdy z uczniów może przekazać po jednej pracy z każdej kategorii.

 

 1. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

Imię, nazwisko

Wiek

Klasa

Tytuł pracy

 

 1. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
 1. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
 1. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

 § 4

Ocena prac konkursowych

 

 1. Prace należy składać w terminie od 1 grudnia 2014 do 12 lutego 2015 r.:

W szkole podstawowej u Pani Urszuli Bukowskiej

W gimnazjum u Pani Marty Kucharskiej- Żądło

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora w składzie Przewodnicząca Ewa Bielak z-ca dyrektora

Członkowie Marta Kucharska-Żądło, Urszula Bukowska, Zofia Kierkowska

 1. Jury pod uwagę weźmie:
 • umiejętność doboru tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 1. Prace przechodzą na własność organizatora.

 

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

 

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na czerwcowym Festynie Rodzinnym.
 1. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w trakcie Festynu Rodzinnego.

§ 6

Nagrody

 

 1. Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej oraz kategorii plastycznej.

Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a