Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września (poniedziałek) godz. 900

Msza św. w kościele, następnie przejście do szkoły (hala sportowa), później krótkie spotkania w klasach.

Uczniowie z Wróblówki zostaną dowiezieni bezpośrednio pod kościół (na pierwszym przystanku – za Chracą - gimbus będzie o 845) 

Jesteś tutaj: Lodowisko / Regulamin lodowiska przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu ul. Jana Pawła II 144

Regulamin lodowiska przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu ul. Jana Pawła II 144

 1. Lodowisko jest obiektem sportowym Gminy Czarny Dunajec administrowanym przez ZSPiG w Czarnym Dunajcu.
 2. W godzinach 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku z lodowiska korzystają szkoły gminne.
 3. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, jest czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora ZSPiG w Czarnym Dunajcu.
 4. W przypadku organizowania imprez sportowych zastrzega się prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 5. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 50 osób.
 6. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
 7. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnet, który należy zachować do kontroli.
 8. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w łyżwach,  w ciepłym ubraniu i rękawiczkach.
 9. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach                       i muszą być wyposażone w kask.
 10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
 11. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał pracownika obsługi podany przez system nagłośnienia lodowiska.
 12. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
 • używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
 • siadania na bandach okalających lodowisko,
 • rzucania śniegiem,
 • jazdy z dziećmi na rękach,
 • wprowadzania zwierząt,
 • spożywania napojów i jedzenia na tafli lodowiska,
 • niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska,
 • stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw,
 • używania telefonów w czasie jazdy.
 1. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia papierosów.
 2. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
 3. Za rzeczy pozostawione w przebierali lub na terenie lodowiska ZSPiG nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.
 6. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
 7. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 8. Osoby korzystają z lodowiska na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 9. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a