Jesteś tutaj: Szkoła / ☞ Kronika / Archiwum 2016/2017 / I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS II-III „The Amazing World of English Vocabulary”

I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS II-III „The Amazing World of English Vocabulary”

5 czerwca 2017 roku w ZSPiG w Czarnym Dunajcu odbył się finałowy etap I gminnego konkursu językowego zorganizowanego dla klas II i III dzieci ze  szkół z obszaru gminy Czarny Dunajec ‘The Amazing World of English Vocabulary’, który w tym roku skupił się na tematyce zwierzęcej ‘The World of Animals’.  Konkurs  skierowany był do najmłodszych i miał na celu przede wszystkim uzmysłowienie młodym  i zdolnym uczniom, że nauka języka może stać się prawdziwą przygodą – pełną dobrych emocji i niesamowitych wrażeń. Organizatorki konkursu są wielkimi zwolenniczkami wykorzystywania technologii komputerowej w zdobywaniu i przekazywaniu  wiedzy  oraz doskonaleniu sprawności językowych przez oddziaływanie na różne inteligencje. Popularyzacja i motywowanie do nauki języka angielskiego przez zastosowanie ciekawych i inspirujących form pracy  już na poziomie nauczania wczesnoszkolnego  jest niezwykle ważnym elementem pomagającym w budowaniu autonomii i podejmowaniu językowych wyzwań. Konkurs miał również za zadanie zainspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej, promowanie szlachetnego współzawodnictwa i wiary we własne możliwości oraz kultywowanie wzajemnej współpracy w atmosferze przyjaźni między szkołami ościennymi. Wsparcia rzeczowego w postaci voucherów, pomocy naukowych i gadżetów udzielił między innymi: prezes Chochołowskich Term, Pan Stanisław Tyrała,  wydawnictwo PEARSON oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej ZSPiG w Czarnym Dunajcu.

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 28 uczestników z różnych szkół i wzięli oni udział w rozgrywkach drużynowych. Rozgrywki drużynowe składały się z 8 konkurencji :

1)      Praca w oparciu o aplikacje interaktywne na portalu LearningApps.

Łączenie wyrazów z odpowiednimi obrazkami – maksymalna ilość punktów do zdobycia 7 pkt.

2)      Praca z obrazkiem ‘Farm Animals’ – która miała za zadanie sprawdzić spostrzegawczość oraz znajomość słownictwa.

3)      Dopasowywanie nazw zwierząt do fragmentów  ich skór, sierści, zębów czy piór.

4)      Rysowanie ‘ Zwierzoptaka ‘ lub ‘Zwierzoryby’ w oparciu o tekst.

5)      Zagadki z baloników – uczniowie słuchali zagadek czytanych przez nauczycielkę. Czas na skonsultowanie i rozwiązanie zagadki wynosił 1 minutę.

6)       Karta pracy z wybranym zwierzęciem - uzupełnianie luk   informacjami na temat wylosowanego zwierzęcia. (Co to za zwierzę, gdzie mieszka, jakie jest lub nie jest, co ma a czego nie, co potrafi a czego nie, czym się żywi.  Każda luka musiała być uzupełniona przynajmniej jedną informacją. Zadanie to wymagało znajomości struktur gramatycznych: is/isn’t; lives; has got/hasn’t got; can / can’t; eats.

7)      Wyklejanie obrazka zwierzętami  leśnymi według ustnej instrukcji nauczyciela. ZZadanie to wymagało znajomości przyimków miejsca

8)      Śpiewanie piosenek – każda drużyna prezentowała przygotowaną wcześniej piosenkę o tematyce zwierzęcej.

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 I miejsce –  ZSPiG im. ks. prof. J. Tischnera w Ratułowie (P.Skrzypkowska, J. Kozielec, R.  Banaś, P. Słodyczka)

II miejsce –  ZSPiG w Czarnym Dunajcu (K.Piotrowska, T. Belicki, E. Limanówka, K. Bolek)

III miejsce –  ZSPiG nr 1 w Cichem (F. Swatkowski, Sz. Rafacz, P. Ratułowski, G. Ratułowska)

TABELA WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI ORAZ WYNIKI KOŃCOWE

 

TIGERS

SHARKS

LIONS

OWLS

EAGLES

WOLVES

ELEPHANTS

 

1. ANIMAL APPS

 

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

5

 

2. WORK WITH A PICTURE

(ON A FARM)

 

9

 

11

 

8

 

 

 

10

 

10

 

11

 

9

 

3.ANIMAL SKINS

 

 

10

 

8

 

10

 

10

 

8

 

10

 

10

 

4.DRAWING AN ‘ANIBIRD / ANIFISH’

 

 

28

 

 

28

 

27

 

28

 

24

 

28

 

25

 

5. ANIMAL      RIDDLES

 

 

2

 

1

 

2

 

2

 

1

 

2

 

2

 

6. ANIMAL WORKSHEETS

 

 

24,5

 

15,5

 

13

 

10

 

12,5

 

27

 

17,5

 

7. STICK THE ANIMALS

 

 

17

 

17

 

9

 

14

 

4

 

16

 

10

8. ANIMAL SONGS

(1 TO 6 POINTS)

 

30

 

28

 

27

 

27

 

23

 

27

 

27

 

SUM OF

POINTS

 

 

127,5

II miejsce

 

115,5

III miejsce

 

103

 

108

 

89,5

 

128

I

miejsce

 

105,5

 

>>Galeria zdjęć<<

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a