Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września (poniedziałek) godz. 900

Msza św. w kościele, następnie przejście do szkoły (hala sportowa), później krótkie spotkania w klasach.

Uczniowie z Wróblówki zostaną dowiezieni bezpośrednio pod kościół (na pierwszym przystanku – za Chracą - gimbus będzie o 845) 

Jesteś tutaj: Szkoła / >Archiwum / Archiwum 2017/2018 / Anioł pełen miłości - konkurs rodzinny

Anioł pełen miłości - konkurs rodzinny

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNYM DUNAJCU OGŁASZA KONKURS RODZINNY „ANIOŁ PEŁEN MIŁOŚCI”
REGULAMIN KONKURSU
Organizator Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu
Cele konkursu:
• inspirowanie do rodzinnej pracy twórczej;
• wzbogacanie warsztatu plastycznego;
• rozwijanie różnorodności form i technik plastycznych;
• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.


ZADANIEM UCZESTNIKÓW KONKURSU JEST RODZINNE WYKONANIE ANIOŁA
1) Uczestnicy konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli, szkół
podstawowych oraz gimnazjalnych z obszaru gminy Czarny Dunajec.
Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
• kategoria I - dzieci przedszkolne i zerówka
• kategoria II - 7 - 12 lat
• kategoria III - 13-16 lat
2) Warunki uczestnictwa:
• praca przestrzenna – dowolne formy artystycznej wypowiedzi –
rzeźba, ceramika, praca szydełkowa, odlew gipsowy, praca z masy
solnej, perłowej itp. ;
• każda placówka może zgłosić dowolną ilość prac;
• prace powinny być estetycznie wykonane i opatrzone metryczką z
danymi autora;
• prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane;
3) Format prac plastycznych:
Minimalna wielkość pracy 20 centymetrów, maksymalna 50
centymetrów
4) Metryczka
Na pracy plastycznej należy przywiesić kartę informacyjną (metryczkę)
z następującymi danymi autora:
• imię i nazwisko uczestnika zgłaszającego pracę rodzinną;
• kategorię wiekową, w której uczestnik bierze udział;
• nazwę i adres placówki, numer telefonu oraz email do placówki;
• imię i nazwisko nauczyciela/rodzica pod którego kierunkiem pracę wykonano.
5) Kryteria oceny prac:
• estetyka wykonania prac;
• kreatywność;
• zgodność z tematem konkursu.;
6) Terminarz:
Prace należy składać osobiście lub przesyłać do dnia 20 grudnia 2017 roku na adres:
Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu
ul. Ojca św. Jana Pawła II 144
34-470 Czarny Dunajec
7) Rozstrzygnięcie konkursu:
O wynikach konkursu oraz terminie wernisażu połączonego z wręczeniem nagród laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie przez organizatora. Protokół z obrad jury będzie również dostępny na stronie www.szkoladunajec.pl
Uwagi końcowe:
• wszystkie prace plastyczne biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora i zostaną przekazane na licytację, z której całkowity dochód przeznaczony zostanie na dzialanosc charytatywna szkoly;
• przyznanie nagród, wyróżnień oraz dyplomów, odbędzie się podczas „Koncertu Noworocznego” organizowanego w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu w dniu 14 stycznia 2018 roku;
• dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu
* koszty przesłania i doręczenia prac pokrywa nadawca;
• uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez rganizatora (zgodnie Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 833 z późn. zm.).;
• organizator uzyskuje prawa do wykorzystania nadesłanych prac do ich ekspozycji na wystawach oraz nieodpłatnej publikacji na stronie internetowej Szkoły, wszelkie pytania odnośnie konkursu prosimy kierować do p. Katarzyny Piotrowskiej lub p. Karoliny Głowacz pod numerem telefonu 18 265 73 23

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a