Jesteś tutaj: Szkoła / Sprawozdanie z konkursu z języka angielskiego „„AN AMAZING VISIT TO EUROPEAN COUNTRIES””

Sprawozdanie z konkursu z języka angielskiego „„AN AMAZING VISIT TO EUROPEAN COUNTRIES””

14 listopada 2018 roku, w ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych, w naszej szkole odbył się gminny konkurs kulturowo-językowy dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych Opiekunami konkursu były p. G. Bałek i p. K. Piotrowska i D. Rafacz. Konkurs miał na celu:

o     popularyzację i pogłębienie wiedzy o krajach europejskich: ich kultury, geografii, tańca, kulinariów, atrakcji turystycznych, symboli, elementów języka

o   doskonalenie sprawności językowych angielskiego i niemieckiego

o   kształtowanie postawy tolerancji wobec innych krajów,

o   doskonalenie umiejętności prezentacji i wykorzystania różnorodnych źródeł i pomocy audiowizualnych;

o   wykazanie się kreatywnością i twórczym podejściem do tematu;

o   inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej;

o   promowanie szlachetnego współzawodnictwa;

o   umacnianie wiary we własne możliwości;

o   kultywowanie wzajemnej współpracy między szkołami, w których młodzież uczy się języka angielskiego i niemieckiego;

Do konkursu zgłosiło się 20 uczestników z różnych szkół z obszaru gminy Czarny Dunajec.

Uczestnicy konkursu prezentowali swoje prace uatrakcyjniając je muzyką,  kulinariami, przedstawianiem mini scenek kulturowych, prezentacją strojów regionalnych wybranych krajów oraz plakatów. Prace multimedialne wykonane były na wysokim poziomie, a uczniowie prezentujący zapewnili dobrą zabawę wszystkim uczestnikom zabierając nas w mentalną podróż do krajów prezentowanych. Jury oceniając prace brało pod uwagę poprawność językową,  wymowę, estetykę wykonania, kreatywność, różnorodność przedstawionych materiałów, oryginalność i stopień trudności odwzorowujący poziom języka oraz ilość zawartych informacji.

Staranność przygotowanych prezentacji i ogrom włożonych w nie pracy zapewnił miejsca wszystkim uczestnikom.

         

Po gorących obradach i ocenach jury wyniki mają się następująco:

KATEGORIA JĘZYK NIEMIECKI

I miejsce –  „Frankreich” SP  Pieniążkowice (M. Łabuda, U. Skupień, J. Fiedor, K. Hajnos)

II miejsce – „Grossbritannien” Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu (J. Kwak, K. Ochmańska)

KATEGORIA JĘZYK ANGIELSKI

I miejsce – „Italy” SP Czarny Dunajec (A. Haberna, A. Rutkowski, O. Łowicka)

II miejsce – „”Croatia” SP Ratułów (R. Tylka, M. Staszel, B. Zięa, K. Szwajnos)

III miejsce – „Italy” SP Pieniążkowice (M. Habas, K. Habas, J. Wesołowski, D. Zienkiewicz)

Podsumowując, konkurs zmotywował zdolnych uczniów do rozwijania swoich talentów językowo – artystycznych oraz dodatkowo technik multimedialnych. Wysokie miejsca z pewnością będą dla uczniów dodatkowym impulsem do jeszcze większego wysiłku.

 >>Galeria zdjęć<<

                                                                                                             Katarzyna Piotrowska

                                                                                                                 Gabriela Bałek

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a