Jesteś tutaj: Szkoła / List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice,

 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie dzieci i młodzieży,  zwracamy  się do Państwa  z prośbą o pomoc w przeciwstawianiu się zjawisku używania substancjipsychoaktywnych.

Od sierpnia br. zaczęły  w  Polsce obowiązywać  nowe przepisy  ustawy z dnia  20 lipca  2018 r.  ozmianieustawyoprzeciwdziałaniunarkomaniiorazustawyPaństwowejlnspekcjiSanitarnej. Produkcja, sprzedaż oraz posiadanie nowych substancji psychoaktywnych, zwanych potocznie „dopalaczami”, zagrożonejestpoważnymikonsekwencjamiprawnymi,coułatwianasząpracęim.in.zmniejszadostępność nowychnarkotyków.

Nastąpił spadek liczby przypadków zatruć nowymi narkotykami, jednak w 2018 roku, szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia powodowały opioidy i kannabinoidy syntetyczne, używane także drogą wziewną za pomocą e-papierosów i donosowych atomizerów.

Naszym celem jest surowe karanie wszystkich, którzy czerpią zyski z produkcji i handlu tymi śmiertelnie groźnymi substancjami. Jednak najskuteczniejszą metodą uzyskania poprawy jest radykalne ograniczanie popytu, czyli zmniejszanie zainteresowania używaniem nowych narkotyków przez młodzież, m.in. poprzez wpływanie na jej zachowania i trwałe „odejścia od brania”.

W procesie wychowywania, w oparciu o zaufanie, jakie młodzi ludzie mają do rodziców, przy wsparciu instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, ważne jest uświadomienie destrukcyjnego wpływu substancji psychoaktywnych na osiąganie przez młodego człowieka ważnych celów życiowych, takich jak zdobycie wymarzonego zawodu, nawiązanie bliskich relacji i założenie szczęśliwej rodziny. Tym samym uczeń zagrożony uzależnieniem powinien móc liczyć na pomoc ze strony kolegów, rodziców inauczycieli.

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Policji są do Państwa dyspozycji.

 

Główny Inspektor Sanitarny

dr hab. Jarosław Pinkas

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. dr Jarosław Szymczyk

 

Oryginał listu - PDF

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a