Jesteś tutaj: Szkoła / LIST OTWARTY DO MIESZKAŃCÓW I WŁADZ GMINY CZARNY DUNAJEC

LIST OTWARTY DO MIESZKAŃCÓW I WŁADZ GMINY CZARNY DUNAJEC

W związku z zaistniałą sytuacją pragniemy podzielić się z rodzicami naszych uczniów, mieszkańcami i władzami gminy naszymi przemyśleniami.

Decyzja o podjęciu strajku była dla nas niezmiernie trudna, szczególnie, że żyjemy w małym, zamkniętym środowisku. Nasze dzieci uczęszczają do tej szkoły z Państwa dziećmi, z dziećmi naszych przyjaciół, znajomych, rodziny i  sąsiadów. Ponadto termin strajku wypada w bardzo trudnym dla nas wszystkich okresie. Wśród nas są rodzice, których dzieci również przystępują do egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego. W założeniu sprawdzają one poziom wiedzy i umiejętności, które wspólnie z nimi wypracowaliśmy.

Przystąpiliśmy do strajku przede wszystkim dlatego, aby wyrazić nasze rozgoryczenie     i bunt przeciwko obecnej sytuacji panującej w szkole, a będącej efektem kolejnych nieudanych reform.

Kolejny rok widzimy, jak narasta frustracja wśród uczniów i rodziców, a my czujemy się bezradni. Uczniowie są przemęczeni, podstawa programowa jest przeładowana, a nauczyciele są rozliczani z jej realizacji. Wiąże się to z licznymi sprawdzianami, kartkówkami i zadaniami domowymi. Brakuje czasu na spokojne powtórzenie i utrwalenie wprowadzonego materiału, na indywidualne podejście do ucznia - zarówno tego, który chciałby rozwijać swoje zdolności, jak i tego, który potrzebuje dodatkowego wsparcia nauczycieli.

Protestujemy nie tylko przeciwko naszym niskim zarobkom (chociaż to również jest ważne), ale przede wszystkim przeciwko dewastacji struktury szkolnictwa, niekompetencji ministerstwa, niedorzecznym podstawom programowym, skandalicznie przeprowadzonej reformie i biurokracji, która jest jałowa, pochłania ogromną część naszego czasu i niczego nie wnosi. Swoim protestem postanowiliśmy także stawić czoła deptaniu godności naszego zawodu, przede wszystkim ze strony ministerstwa, władz, ale, niestety, również niektórych rodziców.

Podkreślamy, że strajk nie ma charakteru politycznego. Nasz protest połączył osoby o odmiennych poglądach, będące członkami różnych związków zawodowych oraz osoby niezrzeszone. Jednoczy nas przede wszystkim dbałość o dobro dzieci – nie zgadzamy się na dalsze instrumentalne traktowanie uczniów i nauczycieli.

Prosimy o zrozumienie nas i dziękujemy za każdy, nawet najdrobniejszy gest wsparcia.

Na koniec pozwolimy sobie przytoczyć słowa ks. J. Tischnera, które są komentarzem dla większości naszych postulatów:

"Strajk jest protestem przeciwko moralnemu wyzyskowi pracy (por. rozdział Wyzysk). Świadomość moralnego wyzysku pracy osiąga szczyt w momencie, w którym ludzie pracy odkryją, że pracują bez sensu. Praca bez sensu może mieć różne odmiany, najczęściej jednak ukazuje się jako praca zmarnowana. Pracujemy na marne. A więc: albo pracujemy bezowocnie, albo owoce pracy są zbyt mizerne, żeby podtrzymywały i rozwijały życie, albo nie wykonujemy tej pracy, której potrzeba. Robimy wielkie wysiłki i nic z tego. Wstajemy wcześnie rano, chodzimy późno spać, jesteśmy przemęczeni, ale nasza bieda wciąż rośnie. Stąd rodzi się ból i początek protestu. Gdy praca stała się pracą bez sensu, strajk okazuje się jedyną czynnością pełną sensu"
Ks. Prof. Józef #Tischner (Etyka Solidarności)

Strajkujący nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a