MATERIAŁY I ZADANIA DO SAMODZIELNEJ PRACY W DOMU NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOLE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "ZADANIA I MATERIAŁY" 

Jesteś tutaj: Szkoła / >Archiwum / Archiwum 2018/2019 / Gminny konkurs z języka angielskiego „Polish – American Friendship – Highlander Clubs and Societies” dla uczniów szkół podstawowych i klas III gimnazjum

Gminny konkurs z języka angielskiego „Polish – American Friendship – Highlander Clubs and Societies” dla uczniów szkół podstawowych i klas III gimnazjum

Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu wraz z Samorządem Uczniowskim pod honorowym patronatem Wójta Gminy Czarny Dunajec Pana Marcina Ratułowskiego i we współpracy ze Związkiem Podhalan Północnej Ameryki zaprasza do wzięcia udziału  w gminnego konkursu z języka angielskiego  „Polish – American Friendship – Highlander Clubs and Societies” dla uczniów szkół podstawowych i klas III gimnazju.

 

Regulamin gminnego konkursu z języka angielskiego

 „Polish – American Friendship – Highlander Clubs and Societies”

 

dla uczniów szkół podstawowych i klas III gimnazjum

Założenia ogólne i cele konkursu:

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas klas I-VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum uczących się  języka angielskiego na terenie gminy Czarny Dunajec.

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu

3. Cele konkursu to :

 • pokazanie związku pomiędzy Polakami w kraju i Polonią w Stanach Zjednoczonych,
 • zacieśnianie współpracy pomiędzy szkołami Gminy Czarny Dunajec a Polonią Amerykańską,
 • pobudzanie integracji oraz aktywności społecznej (pozaszkolnej) wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzowanie wiedzy na temat Polonii Amerykańskiej i Stanów Zjednoczonych
 • motywowanie i popularyzacja nauki języka angielskiego i historii oraz kultury góralskiej.
 • doskonalenie umiejętności językowych
 • kształtowanie postawy tolerancji wobec kultury i języka
 • doskonalenie umiejętności prezentacji i wykorzystania różnorodnych źródeł
 • wykazanie się kreatywnością i twórczym podejściem do tematu
 • inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej
 • umacnianie wiary we własne możliwości
 • kultywowanie wzajemnej współpracy między szkołami, w których młodzież uczy się języka angielskiego

 Forma prezentacji

Kategoria I: „MEET MY FRIENDS AND FAMILY IN THE USA”praca plastyczna z krótkim opisem dla klas I-IV:  Konkurs polega na wykonaniu przez ucznia pracy plastycznej zawierającej krótki opis w języku angielskim.

Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły) w formacie A3, wykonane w dowolnej technice, należy przekazać do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu w terminie do …….  .

Kryteria oceny prac obejmują samodzielność, poprawność językową, estetykę wykonania, kreatywność, różnorodność przedstawionych materiałów, oryginalność,  stopień trudności oraz ilość zawartych informacji.

Uwaga! Uczestnicy konkursu obowiązkowo zobowiązani są do dołączenia uzupełnionych zgód oraz formularzy RODO wraz z pracami.

Kategoria II:„Polish – American Friendship – Highlander Clubs and Societies” plakat lub prezentacja multimedialna z użyciem programu PPT lub Prezi dotycząca kół podhalańskich działających w USA i na terenie gminy Czarny Dunajec. W projekcie należy umieścić ogólne informacje w języku angielskim  lub angielskim i polskim o działalności koła, ich zaangażowaniu w życie społeczności lokalnej np. akcjach charytatywnych, paradach, spotkaniach okolicznościowych, kultywowaniu zwyczajów i tradycji góralskich. Projekt musi zawierać opis wybranego elementu charakterystycznego dla kultury góralskiej, np. strój, rzemiosło, kuchnia regionalna, ważne wydarzenia kulturalne,taniec i muzyka, słowniczek góralsko – polsko - angielski itp.  Prace wykonują uczniowie  klas V-VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum samodzielnie lub w grupie do 4 osób.

Kryteria oceny prac obejmują poprawność językową, kreatywność, różnorodność przedstawionych materiałów, oryginalność,  ilość zawartych informacji, estetykę wykonania.

Termin nadsyłania prac

Prace prosimy dostarczyć lub przesłać na adres szkoły do 31 maja 2019 r. (piątek)

Informujemy, że nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu

Ul. Ojca Św. Jana Pawła II 144

34-470 Czarny Dunajec

Prace należy podpisać:

 • Imionami i nazwiskami autorów,
 •  klasą i nazwą szkoły

Uczestnicy proszeni są o dostarczenie wypełnionej dokumentacji załączonej do Regulaminu

Laureaci

 •  Oficjalne ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się  w Szkole Podstawowej  w Czarnym Dunajcu dnia 5 czerwca 2019 r.
 • W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt mailowy:

gaba_balek@interia.pl      k.glowacz80@gmail.com         barbara.spyra.skarzynska@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do wziędzia udziału!

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a