Jesteś tutaj: Szkoła / SPRAWOZDANIE z obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2019 w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu

SPRAWOZDANIE z obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2019 w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu

Od lutego do marca 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dni Bezpiecznego Internetu. Oto działania, jakie zrealizowaliśmy:

            Panie bibliotekarki przygotowały w czytelni gazetki poświęcone bezpieczeństwu w internecie. Uczniowie młodsi i starsi na każdej przerwie i w czasie zajęć świetlicowych mogli zapoznać się z tą tematyką.

Gimnazjaliści z klasy 3a pod kierunkiem p. Danuty Rafacz przygotowali gazetkę w j. niemieckim pt. „Sicherheit im Internet”, którą zamieścili na górnym korytarzu w gimnazjum.

Uczennice klasy 3c Justyna Kolasińska i Barbara Kolbrecka pod kierunkiem p. Moniki Czapli opracowały materiały i przygotowały gazetki ścienne dla całej społeczności szkolnej w holu głównym nt. „Wady i zalety internetu” oraz na górnym korytarzu w budynku gimnazjum nt. „Dzień Bezpiecznego Internetu 2019”.

W lutym i marcu samorząd szkolny pod kierunkiem p. Katarzyny Piotrowskiej zorganizował Konkurs Plastyczny  Bezpieczny Internet „Z tych programów korzystam, bo warto” dla uczniów klas 0-3 SP. Najmłodsi uczniowie pod kierunkiem swoich wychowawców przygotowali plakaty techniką dowolną, w których zaprezentowali w jaki sposób wykorzystują Internet. Uczniowie wykazali się tutaj pomysłowością oraz swoimi umiejętnościami, prace zostały zaprezentowane w holu głównym oraz nagrodzone przez samorząd na apelu.

W dniu 2 kwietnia na niebieskiej sali klasa 3c gim. pod kierunkiem p. Moniki Czapli zaprezentowała apel pt. „Działajmy razem”. Uczniowie przypomnieli o akcji DBI w Europie i w Polsce,  zasady bezpiecznego serfowania w sieci, zasady netykiety, korzyści płynące z powszechnego dostępu do internetu, zwłaszcza dla młodych ludzi oraz wymienili główne zagrożenia, jakie czekają na każdego internautę. Prowadzący zwrócili uwagę na ogromny problem cyberprzemocy, w tym problem hejtu. Prezentacja urozmaicona była ciekawymi filmami. Pierwszy film miał zwrócić uwagę uczniów na kradzież profilu i zamieszczanie informacji prześmiewczych, obrażających właściciela konta. Drugi film prezentował problematykę uzależnienia od internetu oraz sposoby walki z nim. Trzeci film ukazywał sytuację i uczucia osoby hejtowanej. Jak się okazuje łatwo jest obrażać innych w sieci, gdyż często czujemy się anonimowi i bezkarni. Apel urozmaicony był scenkami prowadzonymi przez uczniów klasy 3a pod kierunkiem p. Danuty Rafacz.

 W lutym i marcu nauczyciel informatyki przy pomocy materiałów ze strony www.saferinternet.pl przeprowadził dla uczniów klas 4-8 SP i 3 gim lekcje dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie klasy 4 i 5 przypomnieli korzyści z internetu, zasady bezpiecznego surfowania w sieci i numery telefonów zaufania. Uczniowie starsi zapoznali się z problematyką hejtu w sieci, dyskutowali nad tym jak należy reagować wtedy, gdy jesteśmy narażeni ze strony innych internautów na to zjawisko. W każdej klasie prowadzący zwrócił uwagę na to co można, a czego nie można publikować oraz na poszanowanie prawa autorskiego.

Wychowawcy w poszczególnych klasach przeprowadzili godziny wychowawcze poświęcone internetowi. W czasie zajęć uczniowie wskazywali korzyści i zagrożenia płynące z dostępności do internetu. Dyskutowali nt., jakie działania podejmować, aby internet był bezpieczny i lepszy, co możemy zamieszczać, a czego nie powinniśmy publikować.

Monika Czapla

 

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a