MATERIAŁY I ZADANIA DO SAMODZIELNEJ PRACY W DOMU NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOLE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "ZADANIA I MATERIAŁY" 

Jesteś tutaj: Szkoła / Audyt oświaty w Gminie Czarny Dunajec

Audyt oświaty w Gminie Czarny Dunajec

Szanowni Państwo,
gmina Czarny Dunajec, mając na uwadze jakość lokalnego systemu oświaty, zleciła FRDL Małopolskiemu Instytutowi Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa opracowanie zewnętrznego audytu w obszarze prowadzenia i finansowania szkół oraz przedszkoli. Jednym z elementów audytu jest badanie wśród rodziców. Na jego potrzeby opracowana została niniejsza ankieta. Pozwoli ona poznać Państwa – jako rodziców dzieci korzystających z usług edukacyjnych na terenie gminy - poglądy i opinie na temat funkcjonowania szkół. Wierzymy, że uzyskana w ten sposób wiedza pozwoli na doskonalenie usług świadczonych przez gminne placówki oświatowe. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. Jej wypełnienie zajmie Państwu około 7 minut.
Dziękujemy za udział w badaniu!

Link do ankiety ->https://www.webankieta.pl/ankieta/475664/ankieta-dla-rodzicow.html

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a