Jesteś tutaj: Szkoła / >Archiwum / Archiwum 2019/2020 / Ogłoszenie KRUS

Ogłoszenie KRUS

Gospodarstwo rolne jest źródłem wielu zagrożeń dla osób przebywających i pracujących w nim. Są na nie szczególnie narażone dzieci, które w związku z zamknięciem szkół na skutek rozprzestrzeniania się pandemii coronowirusa COVID- 19 obecnie więcej czasu przebywają w domu.

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Targu postanowiła kontynuować rozpoczęte początkiem 2020 roku działania prewencyjne mające na celu propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa dzieci mieszkających na wsi.

Działania nasze pragniemy prowadzić poprzez stronę internetową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na stronie Kasy, pod adresem https://Drewencia.krus.Qov.pl/znajduje się kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy". Pragniemy nim ponownie zainteresować dzieci ponieważ zawiera on dużo informacji o bezpieczeństwie na wsi.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc w realizacji naszych działań. Prosimy o umieszczenie informacji o kursie na stronie internetowej Państwa szkoły, aby dzieci mogły samodzielnie lub wspólnie z nauczycielami podczas zdalnego nauczania zaznajomić się z treściami szkolenia i odbyć je w całości.

Kurs kończy się testem oraz wydaniem certyfikatu za poprawne jego zaliczenie. Przesłany do nas certyfikat /nowvtara@krus.aov.pl/. będzie świadectwem naszej wspólnej troski o zdrowie i życie dzieci.

Mamy nadzieję, że Państwa pomoc w kontynuacji naszych działań oraz nabyta wiedza uchronią dzieci przed utratą zdrowia i życia podczas przebywania, czy też pomocy rodzicom w gospodarstwie rolnym.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Placówki Terenowej

mgr Agnieszka Futro

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a