Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września (poniedziałek) godz. 900

Msza św. w kościele, następnie przejście do szkoły (hala sportowa), później krótkie spotkania w klasach.

Uczniowie z Wróblówki zostaną dowiezieni bezpośrednio pod kościół (na pierwszym przystanku – za Chracą - gimbus będzie o 845) 

Jesteś tutaj: Dla uczniów / >Konkursy / Konkursy 2014/2015 / Regulamin gminnego konkursu z języka angielskiego „AN AMAZING VISIT TO ENGLISH SPEAKING COUNTRIES” dla uczniów szkół podstawowych na najciekawszy projekt i prezentację wybranego kraju anglojęzyczne

Regulamin gminnego konkursu z języka angielskiego „AN AMAZING VISIT TO ENGLISH SPEAKING COUNTRIES” dla uczniów szkół podstawowych na najciekawszy projekt i prezentację wybranego kraju anglojęzyczne

I. Założenia ogólne i cele konkursu:

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI uczących się języka angielskiego na terenie gminy Czarny Dunajec.

2. Organizatorem konkursu jest ZSPiG w Czarnym Dunajcu

3. Cele konkursu to :

 • popularyzacja i pogłębienie wiedzy o krajach anglojęzycznych: kultury, geografii, ustroju politycznego
 • doskonalenie sprawności językowych
 • kształtowanie postawy tolerancji wobec innych krajów, ich kultury i języka
 • doskonalenie umiejętności prezentacji i wykorzystania różnorodnych źródeł
 • wykazanie się kreatywnością i twórczym podejściem do tematu
 • inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej
 • promowanie szlachetnego współzawodnictwa
 • umacnianie wiary we własne możliwości
 • kultywowanie wzajemnej współpracy między szkołami, w których młodzież uczy się języka angielskiego
 1. Adresaci

Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI (pod kierownictwem swoich nauczycieli języka angielskiego)

 

III. Forma prezentacji

 • Etap I- uczniowie w zespołach 2, 3 osobowych mają za zadanie wykonać projekt – do wyboru:

Kategoria I: praca plastyczna: plakat, mapa krajoznawcza wybranego kraju anglojęzycznego , folder/książeczka (rozmiar A4)

Kategoria II: prezentacja multimedialna z użyciem programu PPT lub Prezi (długość maximum 20 slajdów)

 • W projekcie należy umieścić ogólne informacje o kraju, zabytki, ciekawe miejsca, słynnych ludzi, wydarzenia historyczne i kulturalne, charakterystyczne zwyczaje, stroje, święta narodowe i religijne, sporty, ciekawostki itp. (ilość elementów wg uznania uczniów) lub jednej wybranej dziedziny (jeżeli obszar do prezentacji jest zbyt obszerny)- np. znane postacie, zabytki, muzyka, kuchnia regionalna, zwyczaje, święta, sporty, itp.
 • Etap II – jury złożone z nauczycieli języka angielskiego, plastyki i przyrody wybierze 5 najlepszych prac w każdej kategorii. Laureaci prezentują dany kraj na etapie gminnym w ZSPiG w Czarnym Dunajcu……
 • Prezentację laureatów obydwu kategorii urozmaicić mogą fragmenty muzyki, makiety, flagi, stroje czy kulinaria –oryginalna forma mile widziana.
 • Prezentacja prac laureatów nie może trwać dłużej niż 15 minut. Należy przygotować ją w języku angielskim (mogą pojawić się też elementy języka polskiego). Zadaniem uczniów jest przedstawienie w atrakcyjny sposób przygotowanej prezentacji.
 • Jury wybierze 3 najlepsze prezentacje prac w każdej kategorii.
 1. Kryteria oceny prac i prezentacji:
 • Poprawność językowa i wymowa
 • Estetykę wykonania, kreatywność
 • Różnorodność przedstawionych materiałów
 • Oryginalność
 • Stopień trudności oraz ilość zawartych informacji
 1. Termin nadsyłania prac

Prace prosimy dostarczyć lub przesłać na adres szkoły do 5. 06. 2014 r. (czwartek):

Informujemy, że nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

ZSPiG w Czarnym Dunajcu

Ul. Jana Pawła II 144

34-470 Czarny Dunajec

Prace należy podpisać:

 • Imionami i nazwiskami autorów,
 • Nazwą szkoły,
 • Imieniem i nazwiskiem nauczyciela nadzorującego projekt,

Osoby, które zakwalifikują się do II etapu zostaną poinformowane najpóźniej do 9. 06. 2014 r. Wyłonienieni laureaci konkursu zostaną zaproszeni na II etap czyli oficjalną prezentację prac do ZSPiG, która odbędzie się dnia 16. 06. 2014 r. (poniedziałek). Dokładna godzina zostanie podana wraz z wynikami I etapu.

Laureaci

 • Prezentacja prac oraz oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się trakcie spotkania integracyjnego w ZSPiG w Czarnym Dunajcu dnia 16.06.2014
 • O szczegółach będziemy informować uczestników i opiekunów drogą mailową lub telefoniczną (dlatego bardzo prosimy o podanie adresu maila nauczyciela/szkoły oraz telefonu kontaktowego)
 • W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

gaba_balek@interia.pl   lub k.glowacz80@gmail.com

660 443 590                           697 078 898

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

 

Organizatorzy konkursu zapewniają dobrą zabawę, miłą atmosferę. JJJ

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a