Jesteś tutaj: Szkoła / Laboratoria przyszłości

Laboratoria przyszłości

SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNYM DUNAJCU W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO Z PROGRAMU LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI ZAKUPIŁA:

- WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:

  1.                DRUKARKA 3 D Z AKCESORIAMI W TYM OPROGRAMOWANIE;
  2.                MIKROKONTROLERY Z SENSORAMI;
  3.                STACJE LUTOWNICZE DO MIKROKONTROLERÓW;
  4.                ZESTAW AUDIOWIDEO.

- WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

  1.                  CLASSVR – WIRTUALNE LABORATORIUM PRZEDMIOTOWE ZESTAW 8 SZTUK CLASSVR PREMIUM WRAZ Z LICENCJĄ
  2.                  PHOTON LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI – ZESTAW PRO
  3.                  KLOCKI LEGO® EDUKACION SPIKETM ESSENTIAL
  4.                  KLOCKI LEGO EDUCATION SPIKE PRIMETM – ZESTAW PRO – ZESTAW PODSTAWOWY
  5.                  KLOCKI LEGO EDUCATION SPIKE PRIMETM – ZESTAW PRO – ZESTAW ROZSZERZAJĄCY

 

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu złożyła wniosek o dofinansowanie sprzętu technicznego dla szkół w ramach programu  „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” polegającym na rozwijaniu szkolnej infrastruktury.

Szkoła nasza dzięki zaangażowaniu pani Dyrektor opracowała szczegółowo projekt doposażenia  w ramach dostępnego katalogu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”.

W miesiącu grudniu 2021 r. zostało przeprowadzone przez szkołę postępowanie o udzielenie zamówień publicznych.

W dniu 16 grudnia 2021 r. Pani księgowa GZO  w Czarnym Dunajcu zaakceptowała protokół z udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość z tytułu dostawy wynosiła 107 400 zł brutto.

Na powyższą okoliczność w dniu 16 grudnia 2021 r. została podpisana umowa z firmą „Moje Bambino” zgodnie z ofertą cenową na dostawę sprzętu technicznego i wyposażenia. Realizacja dostaw zamówionego sprzętu w kategorii podstawowej i dodatkowej została zakończona w kwietniu 2022 r.

Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania pracowni druku 3D i wirtualnego laboratorium ClassVr Premium oraz szkolenia nauczycieli w zakresie wdrażania i zastosowania zakupionych pomocy naukowych w edukacji.

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a