Jesteś tutaj: Szkoła / Godziny pracy pedagoga szkolnego

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Godziny pracy pedagoga szkolnego

mgr Zofia Polaczek-Pondel

Poniedziałek 08:30 - 12:30, 13:30 – 14:15
Wtorek 09:00 – 11:30
Środa 12:30 – 15:00
Czwartek 10:30 – 12:30
Piątek 08: 00 – 11:30

Podczas dni otwartych i zebrań z rodzicami.

Kontakt przez dziennik elektroniczny oraz sekretariat szkolny.

Ważne telefony:

Fundacja Dajemy Dzieciom Nadzieję z bezpłatnym i całodobowym numerem do specjalisty : Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111
(codziennie w godz. 12:00 – 2:00)

Telefon Zaufania – uzależnienia behawioralne
801 889 880

(codziennie w godz. 17:00 – 22:00)

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”
800 120 002

(całodobowo)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12

(od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 – 20:00)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu

ul. Królowej Jadwigi 1

18 266 35 68

Allmedica  Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Usługi refundowane są w ramach kontraktu z NFZ

18 265 74 88

 

Zajęcia specjalistyczne prowadzone przez specjalistów w szkole prowadzone są zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5 uczniów.
  • Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji zaburzeniami sprawności językowych, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4 uczniów.
  • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.
  • Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10 uczniów.
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów z trudnościami z nauką mają na celu wyrównanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości z danego przedmiotu, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 uczniów.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a